کم‌توجهی به کرونای صنعتی تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد دارد

کم‌توجهی به کرونای صنعتی تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد دارد

[ad_1] ایسنا/اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان کم توجهی به بحران کرونای صنعتی و اتخاذ نشدن تدابیر لازم متناسب با سطح این بحران توسط دولت را سبب ایجاد تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد کشور دانست و گفت: با بسیج کردن تمامی ظرفیت ها در سه حوزه دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها؛ بیداری اقتصادی را رقم … Read more