دولت‌های نفتی فقیر در معرض خطر ورشکستگی

دولت‌های نفتی فقیر در معرض خطر ورشکستگی

[ad_1] برخی از فقیرترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان به دلیل سقوط قیمت نفت، در بازپرداخت میلیاردها دلار وامهایی که از شرکتهای بازرگانی کالا تحت توافق نفت در برابر پول دریافت کرده‌اند، تاخیر پیدا کرده‌اند که ممکن است آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. به گزارش ایسنا، در توافقهای پیش پرداخت، شرکتهای بازرگانی از … Read more