نوروزی: یک همایش عظیم ایثارگرانه در کشور در حال شکل گیری است

[ad_1] سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مردم و مسئولین همه دست در دست هم با همدلی در جهت کمک رسانی و مواسات مشارکت داشته اند تاکید کرد: یک همایش عظیم ایثارگرانه در استان ها و شهرستان های ما در این زمینه در حال شکل گیری است. حسن نوروزی در گفت و … Read more