سقوط کم سابقه صادرات نفت عربستان

سقوط کم سابقه صادرات نفت عربستان

[ad_1] صادرات نفت عربستان سعودی همزمان با ضعیف ماندن تقاضای جهانی تحت تاثیر بحران ویروس کرونا، به روند کاهشی ادامه داد و در ماه ژوئن به پایین ترین رکورد ثبت شده تاکنون رسید. به گزارش ایسنا، آمار سازمان JODI  نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی در ژوییه ۱۷.۳ درصد سقوط کرد و به ۴.۹۸ میلیون … Read more