هنرمندان نشان دار درجه یک هنری، هزینه بیمه بیکاری می گیرند؟

[ad_1] مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از صدور هنرکارت برای دارندگان نشان درجه یک هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که عضو صندوق می باشند، خبر داد و گفت: کمک هزینه بیکاری ناشی از شیوع بیماری کرونا در قالب هنرکارت، به حساب آنان واریز خواهد شد. به گزارش ایسنا، سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق … Read more