تحقق جهش تولید با افزایش بهره وری و جایگزینی واردات

تحقق جهش تولید با افزایش بهره وری و جایگزینی واردات

[ad_1] ایسنا/فارس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تحقق “جهش تولید” در بخش کشاورزی این استان با به کارگیری دو استراتژی افزایش بهره وری و جایگزینی واردات دنبال می شود. محمدمهدی قاسمی سه‌شنبه در جمع کارشناسان جهادکشاورزی استان فارس گفت: ایجاد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی با توجه به اقدامات دانش بنیان، محقق می شود … Read more