حق تقدم در واگذاری سهام کارخانه ها با کارگران است

حق تقدم در واگذاری سهام کارخانه ها با کارگران است

[ad_1] یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران قدرت سرمایه گذاری در هیچ بازاری را ندارند، تاکید کرد: در بحث واگذاری سهام کارخانه ها اولویت با کارگران است چرا که آنها مجموعه را سرپا نگه داشته و در رشد و پیشرفت کارخانه اثرگذار بوده اند. هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص واگذاری … Read more