جوکوویچ و دیگران در حال ایجاد اتحادیه بازیکنان

جوکوویچ و دیگران در حال ایجاد اتحادیه بازیکنان

[ad_1] نواک جوکوویچ و دیگر تنیسورها در حال ایجاد یک اتحادیه هستند که زنان در آن عضو نیستند. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت nytimes، نواک جوکوویچ و واسک پوسپیسیل که از نظر آنها کمبود نیرو در ورزش تنیس مردان ناامیدکننده است، در حال تشکیل بدنه جدا شده ای هستند که منافع بازیکنان … Read more