در ” جنگ تحریف ” چه باید کرد؟

در " جنگ تحریف " چه باید کرد؟

[ad_1] یک کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل با بیان این که هدف از تحریف رویدادها و اتفاقات از سوی دشمنان کوچک شمردن دستاوردهای بزرگ و بزرگ‌نمایی اشکالات کوچک است، افزود: در راستای مقابله با جنگ تحریف باید حفره‌های زمینه ساز تحریک را شناسایی و کور کنیم. سید رضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره … Read more