تداوم همراهی هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگی

تداوم همراهی هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگی

[ad_1] جمع دیگری از هنرمندان با پیوستن به پویش مشاهنر، با دعوت از مردم برای ماندن در قرنطینه خانگی، آمادگی و همراهی خود را برای تولید آثار هنری برای مردم در دوران کرونایی اعلام کردند.  به گزارش ایسنا، در پی انتشار فهرست پیشین، که جمع بزرگی از هنرمندان با انتشار اطلاعیه مشاهنر اعلام کردند که … Read more