دوگانه جنگ یا مذاکره، تقلبی و دروغ است

دوگانه جنگ یا مذاکره، تقلبی و دروغ است

[ad_1] «دوگانه جنگ یا مذاکره تقلبی و دروغ است؛ چراکه سعی می‌کنند جنگ و مذاکره را به معیشت مردم گره بزنند و کسانی که تحت فشار اقتصادی هستند، ممکن است عکس‌العمل نشان دهند. بنابراین در این زمان نیاز به بصیرت است تا این افراد را ناامید کرد.» به گزارش ایسنا، حسین نجابت، استاد دانشگاه و … Read more