ضرورت بازنگری برنامه‌های عادی دانشگاه‌ها باتوجه به وضعیت فوق العاده فعلی

ضرورت بازنگری برنامه‌های عادی دانشگاه‌ها باتوجه به وضعیت فوق العاده فعلی

[ad_1] مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه برنامه آموزشی دانشگاه ها باید برای وضعیت فوق العاده مجددا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد، گفت: توجه به حفظ و ارتقای کیفیت آموزش دغدعه اصلی ما در شرایط شیوع کرونا ویروس است. به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا آهنچیان در نشست فوق‌العاده … Read more