فدراسیون ها کمک‌های ویژه را جای دیگر هزینه نکنند/ ناظران مراقب هستند

فدراسیون ها کمک‌های ویژه را جای دیگر هزینه نکنند/ ناظران مراقب هستند

[ad_1] فدراسیون ها برای اینکه مشخص شود کمک مالی که از کمیته ملی المپیک گرفته اند را در چه زمینه ای هزینه کرده اند باید گزارش مالی ارائه بدهند. به گزارش ایسنا، کمیته ملی المپیک علاوه برپرداخت بودجه به فدراسیون ها، کمک های مالی ویژه ای هم در نظر گرفته تا به فدراسیون های المپیکی … Read more