محدوده نوسان قیمت مرغ تعیین شد

محدوده نوسان قیمت مرغ تعیین شد

[ad_1] بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تشکل‌های تولیدی و وزارت جهاد کشارزی مکلف شدند بازار را به گونه‌ای مدیریت کنند که قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ بیش از هفت درصد نوسان افزایشی با هدف حمایت از تولیدکننده یا کاهشی با هدف حمایت از مصرف‌کننده را نداشته باشد. به گزارش ایسنا، همچنین ستاد … Read more