کرونا حوزه سیاسی را به دورکاری، تعطیلی و انفعال کشانده است

کرونا حوزه سیاسی را به دورکاری، تعطیلی و انفعال کشانده است

[ad_1] یک عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت با بیان اینکه کرونا حوزه سیاسی را به سوی دورکاری یا حتی تعطیلی و انفعال کشانده است، گفت: بسیاری از نهادهای مردم‌نهاد و احزاب و تشکل‌های سیاسی آنگونه که باید در دروان بیماری کرونا فعال نبوده و نتوانستد وظایف خود را به خوبی اجرا کنند. قربانعلی قائمی در … Read more