EC آب چاه های شهرداری بالا رفته است/نمی خواهیم چالشی شود اما سهم شهرداری از فاضلاب را بدهید

EC آب چاه های شهرداری بالا رفته است/نمی خواهیم چالشی شود اما سهم شهرداری از فاضلاب را بدهید

[ad_1] ایسنا/کرمان شهردار کرمان درباره سهم شهرداری از فاضلاب بیان کرد: باید سهم شهرداری داده شود زیرا در اکثر شهرها این اتفاق افتاده و ۲۰ تا ۳۰ درصد این آب در اختیار شهرداری هاست و ما در کرمان پیگیر این مسئله هستیم و چنانچه شرکت های مربوطه پای کار نیایند، قطعا پروژه فاضلاب در کرمان … Read more