فضای مجازی، ناجی روزگار تلخ گردشگری

فضای مجازی، ناجی روزگار تلخ گردشگری

[ad_1] ایسنا/کردستان متاسفانه در کشور ما به ویژه استان کردستان تا پیش از شروع بحران کرونا و شروع روزگار تلخ صنعت گردشگری، به گردشگری مجازی به عنوان امری مهم و تأثیرگذار در جذب گردشگر و پیشرفت صنعت گردشگری هیچ توجهی نشده بود. گردشگری مجازی چندسالی است که در کشورهای توسعه یافته یا کشورهای دارای پتانسیل‌های … Read more