کاهش درآمد اتوبوسرانی در بحران کرونا /ضرورت کمک دولت به اتوبوسرانی

کاهش درآمد اتوبوسرانی در بحران کرونا /ضرورت کمک دولت به اتوبوسرانی

[ad_1] مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با مسائل و مشکلات اعتباری و مالی روبه‌روست و این مسائل و مشکلات از سال‌های دور نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد که البته با انباشته شدن آن‌ها، روز به روز بیشتر شده و در نتیجه، حل آن‌ها نیز سخت‌تر می‌شود. به گزارش … Read more