راهکارهای رفع انحصار در صدور مجوز در بازار سرمایه

راهکارهای رفع انحصار در صدور مجوز در بازار سرمایه

[ad_1] یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور سازمان بورس برای  بازنگری در صدور مجوز کارگزاری بر ضرورت رفع انحصار در صدور مجوز تاکید کرد. مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگرچه هیئت مقررات زدائی، سازمان بورس را مکلف کرده تا دستورالعمل صدور مجوز کارگزاری را بازنگری کند، اما … Read more