بازار باید با مکانیسم عرضه تقاضا کنترل شود، نه سرکوب قیمت

بازار باید با مکانیسم عرضه تقاضا کنترل شود، نه سرکوب قیمت

[ad_1] یک اقتصاددان معتقد است وقتی بازار از طریق میزان تولید و عرضه کنترل شود به طور قطع قیمت نیز دچار نوسانات شدید نخواهد شد، زیرا هر زمان که تورم زیاد شد می توان کالای بیشتری به بازار عرضه کرد و قیمت را به تعادل رساند. به طور قطع سرکوب قیمت نمی تواند دستاوردی جز … Read more