فعالیت ۱۳۰ شبکه ماهواره‌ای با لهجه تهرانی برای جلب افکار عمومی

فعالیت ۱۳۰ شبکه ماهواره‌ای با لهجه تهرانی برای جلب افکار عمومی

[ad_1] رئیس صداوسیما با تاکید بر اینکه پرداختن به دفاع مقدس و زنده کردن خاطرات آن برای جامعه و نسل امروز و آینده ایران اهمیت دارد، گفت: دفاع مقدس منشاء خودباوری و مقاومت ملت ایران بوده است؛ به طوری که دستاوردهای آن را در زمینه استقلال و پیشرفت کشور به خوبی مشاهده می‌کنیم و برای … Read more