قوی ترین میدان مغناطیسی جهان کشف شد

قوی ترین میدان مغناطیسی جهان کشف شد

[ad_1] ستاره شناسان قوی ترین میدان مغناطیسی شناخته شده در جهان را کشف کردند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، ستاره شناسان قوی ترین میدان مغناطیسی مشاهده شده در جهان را کشف کرده اند. آنها با مطالعه سیگنال های پرتوی ایکس قوی از یک ستاره نوترونی، محاسبه کردند که میدان مغناطیسی آن … Read more