فعالیت‌های مسجدی قابلیت عرضه جهانی دارند/فهما رقابت سالم در زیست‌بوم فرهنگی هنری در دل مسجد است

فعالیت‌های مسجدی قابلیت عرضه جهانی دارند/فهما رقابت سالم در زیست‌بوم فرهنگی هنری در دل مسجد است

[ad_1] رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در آیین انتخاب شهر مقدس قم به عنوان پایتخت فهما، با بیان اینکه فعالیت‌های مسجدی ما قابلیت عرضه جهانی را دارند، گفت: فهما در واقع رقابتی سالم در زیست بوم فرهنگی هنری در دل مسجد است. به گزارش ایسنا به نقل از ستاد ارتباطات رسانه‌ای (فهما)، آیین … Read more