لازمه بازنگری دستمزد کارگران چیست؟

لازمه بازنگری دستمزد کارگران چیست؟

[ad_1] یک کارشناس روابط کار معتقد است برای آنکه دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، لازم است مجلس با همراهی دولت راهکارهای منطقی را در قالب تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و بازنگری دستمزد به طور شفاف در قانون دیده شود. حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن … Read more