اوضاع نابه سامان اقتصاد ایتالیا و دانمارک

اوضاع نابه سامان اقتصاد ایتالیا و دانمارک

[ad_1] چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی بیش از ۱۲ درصد کوچک شد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی هنوز به طور کامل از پیامدهای بحران بدهی خود خارج نشده است، شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور باعث شده است که وضعیت اقتصادی ایتالیا بیش از پیش وخیم … Read more