ضرورت خدمات رسانی استاندارد به دانشجویان بین الملل

ضرورت خدمات رسانی استاندارد به دانشجویان بین الملل

[ad_1] معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی استاندارد به دانشجویان بین الملل گفت: دانشجویان خارجی در وهله اول میهمانان کشور ما هستند و باید بر حسب آموزه های دینی و ملی خود برای آن ها جایگاه مناسبی را قائل شویم و در نظر داشته باشیم این دانشجویان، سفرای … Read more