خانواده‌های شاهد و ایثارگر نباید برای هزینه‌های درمان دچار سردرگمی شوند

خانواده‌های شاهد و ایثارگر نباید برای هزینه‌های درمان دچار سردرگمی شوند

[ad_1] معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: خانواده‌های شاهد و ایثارگر به ویژه گروه‌های خاص نباید برای هزینه‌های درمان دچار سردرگمی شوند و این کار باید با مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه دی به گونه‌ای انجام شود که در پایان کار رضایت خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران … Read more