اجرای دقیق و کامل قانون «پیشگیری از وقوع جرم» در دستور کار قوه قضائیه است

اجرای دقیق و کامل قانون «پیشگیری از وقوع جرم» در دستور کار قوه قضائیه است

[ad_1] رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: بر اساس طرح تحول قوه قضاییه و با تأکید رییس محترم قوه قضاییه اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در قانون در دستور کار جدی و عاجل مسئولین ذی‌ربط قوه قضاییه از … Read more