افزایش ظرفیت تولید نفت سعودی به ۱۳ میلیون بشکه

افزایش ظرفیت تولید نفت سعودی به ۱۳ میلیون بشکه

[ad_1] در شرایطی که دنیا لبریز از نفتی شده که نمی تواند در شرایط سقوط تاریخی تقاضا به سرعت آن را جذب کند، آرامکوی سعودی به دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت خود است. به گزارش ایسنا، امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی سعودی که بزرگترین شرکت نفتی جهان است، تایید کرد این شرکت به طرحهای خود برای … Read more