کارکرد انواع تست‌های کرونا را بشناسید

کارکرد انواع تست‌های کرونا را بشناسید

[ad_1] یک‌ متخصص داخلی ضمن تشریح کاربرد و اخذ نمونه در انواع تست‌های کرونا، گفت: تنها تست مورد اطمینان در تشخیص به موقع بیماری کووید۱۹، تست PCR است. به گزارش ایسنا، دکتر پیر صالحی درباره تست‌های تشخیصی کووید۱۹، گفت: مواردی که برای تشخیص کرونا از لحاظ آزمایشگاهی در دسترس داریم سه نوع تست است. تست … Read more