این روستاها بیکار ندارند! – ایسنا

این روستاها بیکار ندارند! - ایسنا

[ad_1] به اعتقاد کارشناسان پایگاه اصلی تولید ملی هر کشوری در روستاها شکل گرفته و به رشد و آبادانی می رسد.امروز برای آنکه روستاها به عنوان قلب تپنده اقتصاد به توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شوند، شکل گیری فعالیتهای اقتصادی در میان روستاییان امری ضروری است. به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۹ به نام سال … Read more