بیل کلینتون میخواست از صربها بعد از کشتار سربرنیتسا “دلجویی کند”

بیل کلینتون میخواست از صربها بعد از کشتار سربرنیتسا "دلجویی کند"

[ad_1] یک سری اسنادی که جدیدا از حالت طبقه بندی شده خارج شده‌اند نشان می‌دهند که بیل کلینتون در سال ۱۹۹۵ در زمان دور اول ریاست جمهوری خود و در جریان جنگهای بوسنی با چشمداشت به افزایش شانس پیروزی خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از دولت تحت رهبری مسلمانان در آن زمان در … Read more