چشمک‌ – ایسنا

چشمک‌ - ایسنا

[ad_1] خوب نگاه کن و الا کشته می‌شوی.  این رازی است از یک بازی قدیمی. چشمک بازی. به گزارش ایسنا، در بازی چشمک، هر چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد؛ بهتر است. برای شروع باید به تعداد شرکت‌کننده‌ها، کارت یا تکه کاغذ کوچک داشته باشیم. روی هر یک از برگه‌ها یک عدد نوشته یا یک تصویر نقاشی می‌شود. نکته … Read more