سقف بازار امین السلطان تهران برای دومین بار فروریخت +فیلم

سقف بازار امین السلطان تهران برای دومین بار فروریخت +فیلم

[ad_1] بعد از ریزش بخشی از طاقِ بازار امین‌السلطان در خیابان مولوی تهران در جمعه ۲۲ فروردین که به دنبال بارندگی‌های چند روز گذشته رخ داد، بخش دیگری از سقفِ این بازار نیز شنبه ۲۳ فروردین فرو ریخت. به گزارش ایسنا، به دنبال بارندگی مستمر باران در روزهای گذشته، صبح جمعه ۲۲ فروردین بخشی از … Read more