از درخواست عسگرپور، رسول اف تا تقاضای مجوز نمایش فیلم درمیشیان

از درخواست عسگرپور، رسول اف تا تقاضای مجوز نمایش فیلم درمیشیان

[ad_1] در حالی سازمان سینمایی طی روزهای گذشته در پی پروانه ساخت به یک فعال اینستاگرامی مورد انتقاد قرارگرفت که امروز 8 مرداد ماه در راستای شفاف سازی که از سال قبل آغاز کرده است،لیست متقاضیان تهیه کنندگی، پروانه ساخت و نمایش را منتشر کرده است. به گزارش ایسنا، این جدول ها که بر اساس … Read more