چرا بحران کرونا فرصت مهمی برای تجدیدپذیرهاست؟

چرا بحران کرونا فرصت مهمی برای تجدیدپذیرهاست؟

[ad_1] صنایع انرژی و گردشگری جهانی از جمله بخشهایی هستند که از بحران شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده‌اند و بازار انرژی بزرگترین شوک پس از دوران جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است. به گزارش ایسنا، قرنطینه گسترده باعث افت تقاضا برای انرژی شده که بسیار وخیم‌تر از میزان افت مشاهده شده در … Read more