پساکرونا و اقتصاد نظام سلامت

پساکرونا و اقتصاد نظام سلامت

[ad_1] یک متخصص اقتصاد سلامت ضمن تبیین آثار کرونا بر اقتصاد و نظام سلامت ایران و پیشنهاد سیاست‌ها و راه حل های برون رفت از بحران، با تاکید براینکه در دوران پساکرونا، جامعه باید به مرکز معادلات و سیاستگذاری‌های سلامت تبدیل شود، عنوان کرد: بحران کرونا نشان داد که همه مسایل حوزه بهداشت و سلامت … Read more