عیسی ساوه شمشکی: انتظار رقابت جدی با اسکی اروپا را نداشته باشید

عیسی ساوه شمشکی: انتظار رقابت جدی با اسکی اروپا را نداشته باشید

[ad_1] رئیس سابق فدراسیون اسکی می‌گوید با توجه به امکانات موجود و شرایط اقتصادی نباید انتظار رقابت جدی با اسکی اروپا را داشته باشیم. عیسی ساوه شمشکی در مورد وضعیت اسکی ایران به ایسنا گفت: خوشبختانه شرایط خوبی داریم، فدراسیون در طول چهار سال ریاست سید عبدی افتخاری، آرامش خوبی داشت و همه دست اندرکاران … Read more