خانه‌ای برایِ ماندن – ایسنا

خانه‌ای برایِ ماندن - ایسنا

[ad_1] ایسنا/اصفهان این روزها که محکوم به ماندن در خانه و نگاه کردن به در و دیوارِ این سلولِ آشناییم، تازه می‌فهمیم که چه خانه‌های بدی ساخته‌ایم. تحلیل عضو انستیتو معماری بریتیش کلمبیا را دربارۀ این درد مشترک بخوانید. ‌محمود درویش به ایسنا می‌گوید: انسان معاصر خیلی دیر متوجه شده که خانه‌اش جایی برای ماندن … Read more