7 نکته کلیدی در طراحی نقشه ساختمان مسکونی – رادآرشیتکت

در مواردی که نتوانیم همین محل را به ورودی معمولی اختصاص دهیم، می تونیم حیاتی ترکیب آن به تیتر محل ورود خدمت بهداشتی یا ورودی جداازهم به آشپزخانه یا این که نشیمن خصوصی، به روشهای خلاقانهای بهترین استعمال را از فضای ناچیز نقشه داشته باشیم. خوب تر میباشد همین فضا در مجاورت ورودی و غذاخوری باشد و از نور و تهویه مناسب بهره­مند شود. گاهی هزینه همین فعالیت نسبت به هزینه کل شده کل ساختمان بسیار کم است، ولی در عمل و هنگام به کارگیری از ساختمان تاثیر چشمگیر آن را حس خوا هیم کرد. ما به طور معمول همت می کنیم چنانچه واجب است آشپزخانه را رو به تراس طراحی نماییم و قرار است نور زیادی رو به آن بتابد، طراحی آن را طوری انجام دهیم که اساسی پاره ای عقبنشینی و فاصله از نمای اهمیت ساختمان قرار بگیرد تا هم نور لطف را دریافت نماید و نیز از تابش مستقیم آفتاب و گرم شدن بیش از اندازه محفظه داخلی آن خودداری شود. همینطور آشپزخانه را قلب خانه مینامند و طبق معمول خانمهای خانهدار، زمان متعددی را در طول روز در این بخش از خانه میگذرانند. در سال 1374 آن گاه از زمین لرزه رودبار و منجیل مجلس رسمی را تصویب کرد زیر عنوان ضابطه نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به نظر می‌رسد کمی به انحراف رفته هست و رسمی که میتوانست باعث توسعه و شکوفایی در صنعت ساختمان کشور باشد، متاسفانه به اهداف عالیه که در ضابطه چشم شده بود نرسید و شهرداریها به بیراهه رفته و در دست گرفتن هایی که بایستی انجام می شد به وسیله ناظرین ساختمان رخ گرفته است. نورگیری و تهویه آشپزخانه اهمیت دوچندان زیادی در طراحی ساختمان داراست و می بایست اعتنا داشته باشیم که وجود وسایل گرم کننده مثل اجاق گاز، پکیج و حتی سردخانه و سردخانه در همین فضا، به اندازه کافی گوشه و کنار را گرم میکنند. به تیتر مثال نورگیری اتاق خوابها نباید اساسی پنجرههای خیلی تبارک (مثلاً 3 متری) تأمین شود، وجود چنین پنجرههایی نه تنها از لحاظ کنترل دما و عایقبندی حرارتی مشکلتر است، بلکه بخش اعظمی از اشخاص دوست ندارند اتاق خوابشان، پنجرههای خیلی تبارک رو به خارج داشته باشد و همواره همت می کنند آن ها را کلیدی پردههای طراحی ساختمان خلاقانه بزرگ بپوشانند. بههرحال در میهن ما، هنوز اکثری از مردمان از این‌که اهمیت کفش وارد خانه شوند دوری می نمایند و ترجیح میدهند فضای جلوی در منحصربه‌فرد کفشها باشد. در پروژههای کوچکتر و سادهتر معمولاً به یک شخص حرفهای و حساس گواهی نیاز نمی باشد و طراحی این پروژهها معمولاً زیر دست یک طراح ساختمان، نقشهکش یا این که یک طراح داخلی و پیمانکا ر میباشد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بخش اعظم در مورد طراحی ساختمان 3 بعدی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

دیدگاهتان را بنویسید