19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

اهمیت این طریق مقاوم سازی میتوان گنجایش برشی، فشاری و محصور شدگی ستون ها را تامین کرد و به این ترتیب ظرفیت باربری آنان در علیه بارهای جانبی زلزله و قائم ثقلی هم افزایش مییابد. به طور کلی مقاوم سازی ذیل مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از از نحوه های آن میباشد.مقاومسازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله بوده که اهمیت کمترین هزینه اهمیت سرعت بالا و به رخ ساده هست تا دست قلیل جان شهروندان در زلزلهای میانگین به بالا حفظ شود و در واقعیت آستانه ریزش ساختمانها ارتقا یابد. بر شالوده دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران، یکسری راهکار وجود دارااست که می توان از آنان به تیتر روشی به جهت ارتقاء مقاومت سازه استفاده کرد. در همین طرز ستون هایی که حیاتی ضعف باربری بوده و یا این که نیاز به ترمیم دارند، با افزودن لایهای از بتن، میلگردهای طولی و خاموتهای بسته تقویت می گردد. در برخی مواقع و بعلت مشکلاتی از قبیل ارتقا بار وارده بر دال بتنی، ضعف در طراحی دال، خوردگی میلگردهای فولادی و یا این که وجود سوراخ در دال بتنی، می توان از شیوه افزایش ضخامت برای تقویت دال بتنی به کار گیری نمود. مقاوم سازی دال بتنی اهمیت FRP به خواسته ارتقا ظرفیت باربری دال، ارتقاء مقاومت دال در برابر خوردگی، فقدان مقاومت فشاری بتن، ارتقاء مقاومت خمشی، برشی و… از طرف دیگر، مقاوم سازی، فرایند بهبود سیستم سازهای یک سازهی موجود برای بهبود کارایی آن تحت بارهای موجود یا برای افزایش مقاومت اجزای سازهای برای حمل بارهای اضافی انجام میگیرد. این مراحل شامل یافتن مشکل، حذف قسمتهای آسیب چشم و همینطور تعیین و انجام مقاوم سازی مطلوب جهت ارتقا عمر سازه میباشد. تعمیر بنا به فرایند ساخت مجدد و تجدید یک ساختمان یا المانهای سازهای آن گفته میشود. ترمیم و مقاوم سازی ستونهای بتنی و فلزی اهمیت به کارگیری از ژاکت بتنی به تیتر راه و روش حلی موثر به مقاوم سازی سنگ نما عمل می رود. همینطور از این ترفند مقاوم سازی می اقتدار برای ارتقا سختی برشی در ستون های فولادی حساس مقاطع I و H صورت استعمال نمود. از سوی دیگر استفاده از بتن پیش ساخته نسبتاً تاریخی صد ساله دارد و او‌لین مثال های آن به اواخر سده نوزدهم گشوده می گردد. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم مقاوم سازی چیست لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید