گزارش عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

[ad_1]

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری ۲۰۰ جلسه این کمیسیون ظرف مدت سه سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی از عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با توجه به تعدد موضوع جلسات بررسی شده در کمیسیون برنامه و بودجه تعداد ۲۰۰ جلسه در سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ در این کمیسیون برگزار شده است که در این قالب موضوعات عمومی همچون بررسی و تصویب عناوین و شرح وظایف کمیته‌های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران (۱۰۰ روزه)، کاهش سهم درآمدهای غیرنقد بودجه سالانه شهرداری تهران از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد سال ۱۳۹۹، بررسی احکام و شاخص‌های برنامه پنج ساله توسعه سوم شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین تعیین پروژه‌های اولویت‌دار در شهر تهران، پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت در خصوص حمل و نقل عمومی، پیگیری در خصوص انتشار اوراق مشارکت به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و بازدید دوره‌ای از پروژه‌های شهری تهران از دیگر اقداماتی بود که توسط کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

الویری ادامه داد: موضوعات تخصصی نیز در چهار بخش اقتصادی و تنظیم مقررات شهری، شفافیت و شهر هوشمند، بودجه و نظارت مالی و تشکیلات و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اقتصادی و تنظیم مقررات شهری موضوع درآمدهای پایدار، مشارکت و سرمایه گذاری شهری و اقتصاد شهری بررسی شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه شفافیت و شهر هوشمند نیز موضوعاتی چون شفافیت در حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران، شفافیت در حوزه شهرسازی، مدیریت تعارض منابع در شهرداری تهران، بهبود سیستم‌های نظارتی، انتشار پژوهش و مطالعات انجام شده در شهرداری تهران، شهر هوشمند و پایدارسازی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته مورد توجه قرار گرفته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تعامل با جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت بر حسن هزینه بودجه مصوب سالیانه، ارزیابی حرفه‌ای حسابرسان و ذیحسابان، بررسی گزارشات حسابرسی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون، نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های مصوب و بررسی و تصویب بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری تهران به عنوان بررسی های انجام شده در حوزه بودجه و نظارت مالی اشاره کرد.

وی گفت: در بخش تشکیلات و منابع انسانی نیز بررسی هایی همچون شناخت و تجزیه و تحلیل ساختار نیروی انسانی شهرداری، تعیین فرصت‌ها و چالش‌های اساسی حوزه منابع انسانی، ارزشیابی سبک مدیریت جاری ستاد و صف سازمان، بررسی فرآیندهای استخدام‌، آموزش ضمن خدمت و مسیر ارتقاء شغلی و بررسی و نظارت بر طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شده است.

الویری افزود: تصویب اساسنامه نمونه سازمان‌های شهرداری تهران، تصویب اساسنامه نمونه شرکت‌های شهرداری تهران، بررسی لایحه سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و بررسی ساختار سازمانی دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران نیز در بخش تشکیلات و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید