کلمات کلیدی مناسب تحقیق کلید برای به دست آوردن حداکثر PPC مزایای

[ad_1]

به خوبی سازماندهی شده و تحقیقات برای کلمات کلیدی اجازه می دهد تا صاحبان وب سایت به اجرا مقرون به صرفه pay per click search engine کمپین تبلیغاتی برای حداکثر منافع. این تحقیقات این است که بهترین راه برای جلوگیری از بی فایده بودجه تبلیغاتی که هرگز جذب بازدید کننده در سایت. کلید واژه تحقیقات برای PPC بسیار مانند کرون انجام می شود برای اهداف جستجوگرها. آن را بسیار عمدی فرایند که در آن جمعی از لیست احتمالی کلمات کلیدی و یا عبارات کلیدی ساخته شده است و استفاده می شود بعد به پیشنهاد در طول مبارزات انتخاباتی PPC.

بیرون آمدن از اسطوره اگر شما فکر می کنم شما PPC کلید واژه مجموعه هر قدرت انفجار جمعیت است. این نه از عقل سلیم خود اما مطلوب برنامه ریزی کلید واژه(ع) است که افزایش مبارزات انتخاباتی PPC خود را. تعدادی از ابزار در دسترس است که می تواند کمک به شما را در لیست کلمات کلیدی که معمولا هدف از تبلیغات PPC برای اجرای کمپین های خود را. AdWords گوگل و Wordtracker برخی از برجسته ابزار شما ممکن است استفاده از آن را مثال و پژوهش است.

با کمک ذکر شده در بالا ابزار تبلیغات آنلاین می تواند تصمیم صحیح کلمات کلیدی و عبارات کلیدی است که اغلب توسط خود مخاطبان در نظر گرفته شده. محتاط تجزیه و تحلیل و ردیابی بازدید کنندگان خود را در پاسخ به وب سایت خود را به شما می دهد یک ایده منصفانه در مورد آن کلمات کلیدی هستند که جامد به اندازه کافی برای جذب خریداران و کسانی که کلمات کلیدی که فقط اتلاف وقت و پول خود را.

هنگامی که شما انجام می شود با شناسایی کلمات کلیدی خود را, شما ممکن است تجدید نظر خود را کل پژوهش و کلمه کلیدی که شما باید هدفمند برای مبارزات انتخاباتی PPC خود را. حذف این کلمات کلیدی است که نمی توان به نتایج مورد انتظار و سعی کنید به گسترش لیست کلمه کلیدی خود را در آن مناطق مربوطه که در آن مشتریان مستعد ابتلا به کلیک بر روی لینک شما.

جدا از سایر ابزار تحقیقات کلمه کلیدی شما ممکن است استفاده از KEI یا keyword effectiveness index به کلمه کلیدی مورد نظر خود را با توجه به محبوبیت و عبارت جستجو رقابت کلمه کلیدی. KEI است که شاخص خوبی از کلمه کلیدی اهمیت و کمک بزرگی برای تشخیص بهترین کلمات کلیدی برای مدیریت مبارزات انتخاباتی PPC. شما همچنین ممکن است تمرکز بر روی کلمات کلیدی دم بلند به جذب هدفمند تر کلیک بر روی وب سایت خود را پس از این کلمات کلیدی هستند کمتر رقابتی از این رو ارائه شانس زیادی ایجاد ترافیک در وب سایت شما.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید