کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد

وی مهم بیان این که مسکن از نیازهای حیاتی مردمان است، گفت: براساس برآورد نخستین نزدیک به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نو در مملکت نیاز داریم. قاسمی گفت: ما در راستای جهش ایجاد برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه ریزی کردیم که بیش از دو سوم آن یعنی ۸۶۰ هزار واحد در دست اجرا است و در سال تازه هم اقدام به واگذاری واحدها خوا هیم کرد. میتوان ادعا کرد که سوراخ بیش از حد کارکردی در میان فضاهای «خصوصی» و «عمومی» در خانههای معاصر ایرانی، منجر به رشد فردگرایی مفرط شده و کیفیت «زندگی خانوادگی» را تهدید میکند. ایدئولوژی “صرفاً کاربردی ” معماری مدرن نشان می دهد که فضاهای خانه را می قدرت به دو حوزه جدا از هم تقسیم کرد، یعنی بخش “عمومی” و “خصوصی”. دو‌مین گام رونق تولید و سازی شهری میباشد که به تبع آن نیکی فقط نیاز شهروندان به مسکن برطرف می شود، بلکه ارزش مسکن متعادل شده و این رویه بر روی بسیاری از متغیرهای شهری نیز اثر گذار خواهد بود. همین گروه از کارشناسان اعتقاد دارا هستند اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که دولت قادر باشد تصمیم خود مبنی بر اخذ مالیات از منزل های خالی و دریافت مالیات از عایدی مسکن را عملیاتی نماید و همین دو مدل مالیات بالاخره وارد بازار مسکن شود و از سوداگران دریافت شود عاقبت آن ورود منزل های خالی و منزل های دوم به بازار خرید مسکن و افزایش عرضه طی سال های آینده خواهد بود. به جهت خرید کردن خانه یا فروش آن اگر بخواهید به بهترین صورت مبادرت کنید، کافی هست از بخش بیرونی ساختمان بیخبر شوید. بر این اساس، استقرار آن دسته از شرکت­های دانشبنیان که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی میشوند، در اماکن مسکونی واقع در پهنهها­ی کار و عمل -پهنهS- و مختلط -پهنهM- که حساس شاکی خصوصی و یا این که آراء کمیسیون­های ماده صد نباشند (مشابه دفاتر مهندسی) بلامانع است. چنانچه به تیتر یک خرید کننده به دنبال خرید منزل باشید، صد رد صد آپارتمانهایی که دارای شرایط فردی هست را نمیپسندید. وی در خصوص خانههای خالی افزود: آمارها نشان می‌دهد که حدود دو نیم میلیون خانه خالی در مملکت وجود دارااست که سازمان کارها مالیاتی به جهت حال و روز مالیات اقدامات حتمی را انجام داده است. قبل از اطلاع رسانی ساختمان، خوب تر میباشد در شکل نیاز تعمیرات مختلفی را بر بر روی بخشهای کهنه خانه انجام دهید، چرا که مشتری تمایلی به هزینه نمودن پول جهت تعمیر ساختمان ندارد. ملک تجاری بر مغایر ملک تجاری مسکونی، به طور قانونی و صد در صد به جهت تجارت و کسب و فعالیت آیتم بهره وری قرار گرفته و از سوی شهرداری اهمیت جواز استعمال تجاری می باشد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد برج مسکونی المپیک بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید