چرا این قدر منفی خبر ؟

[ad_1]

ما در حال تجربه یک دوره از زمان که مردم به نظر می رسد یا اجباری ایسنا – معتادان , تثبیت شده در ایستگاه های که فقط گزارش وقایع کنونی که حمایت خود را شخصی / دستور کار سیاسی و یا اجتناب از هر گونه گزارش در دسترس نباشد! این ممکن است حداقل تا حدی به دلیل زیادی وجود دارد منفی اطلاعات, گزارش, و, بسیاری از ما تحت, ثابت, نامطلوب اضطراب و استرس و احساس وحشت و نگرانی چون از امور جهان است. به نظر می رسد ما've هرگز دیده می شود خیلی بیشتر از منفی به مثبت, اطلاعات, اما, در حالی که همواره وجود دارد برخی از درجه و شدت از آنچه's رخ داده در کشور ما و جهان شده است هرگز به طوری شدید! با که در ذهن این مقاله تلاش خواهد کرد به طور خلاصه, در نظر, بررسی, بررسی و بحث در مورد استفاده از حفظی رویکرد برخی از ملاحظات کلیدی.

1. عصبی; نیاز: بسیاری از نظرسنجی ها نشان می دهد بسیار محبوب است, خونتان, عصبی, در مورد اثرات بالقوه و انشعابات از این وقایع است. زمانی که مسائل آمده پس از نزدیک به منفی تأثیر نیازهای ما نگرش ما و توجه منحرف شود (و نه در یک راه خوب)!

2. انرژی: هنگامی که ما در حال بمباران مداوم با مسائل که sap ما انرژی بسیاری از مردم شروع روز خود را در یک خلق و خوی بد و don't به جلو نگاه به امکانات و فرصت هایی که ممکن است خود را در حال حاضر!

3. گرانش: در نظر گرفتن پتانسیل گرانش از آنچه ممکن است رخ دهد به دلیل سیاست های کوته بینانه و مسائل ما مقامات دولتی! باید آن't بود تعجب آور پس از شکست ما به مسائل مانند تغییر آب و هوا و حفاظت از محیط زیست ما قبل از آن's خیلی دیر خطرات شدید انشعابات برای پایداری ما برنامه ریزی! زمانی که این ترکیب با بسیاری از نگرانی در مورد جهان و اقتصاد ملی و امنیت شغلی و صلح جهانی, چرا نمی't وجود داشته باشد بسیار منفی حدس و گمان و نگرانی!

4. نگرش; توجه; بیان: تنها زمانی که ما مقامات دولتی حرکت رو به جلو با یک درست, can – do, نگرش, و آماده, مایل و قادر به پرداخت مشتاق توجه به درست مسائل و همواره بیان یک مسئول بخش, الهام بخش, ایجاد انگیزه , پیام خواهد شد و ما شاهد شادتر و سالم شهروندان!

5. زمان مصرف; مغلوب ساختن پیشی جستن: آیا یک حامی یا مخالف او می تواند وجود داشته باشد شکی نیست رئیس مغلوب ساختن پیشی جستن در انجام وظایف اداری خود, در یک دور راه متفاوت از پیشینیان خود را! استفاده او از منفی شعارهای سرزنش شکایت و پلاریزه ملت ما نه تنها وقت گیر است اما ایجاد یک تمرکز بر آنچه's اشتباه به جای آنچه که's بهترین و مورد نیاز!

6. تصویر; یکپارچگی; تخیل: زمانی که یک رهبر's تاکید بر تصویر خود را به جای طلب به دنبال بیشترین میزان واقعی یکپارچگی همه ما رنج می برند! ملت و جهان نیاز به رهبری مربوط پایدار, تخیل, تمرکز بر بهترین مسیر رو به جلو به آینده!

7. چشم انداز; ارزش: رهبران ما نیاز به یک چشم انداز است که به ارمغان می آورد مردم با هم به جای ایجاد دشمنان! آنچه اتفاق افتاده است به بهترین ارزش?

8. پایدار; اثرات / موثر: باید't رهبر's میراث پایدار را برای ایجاد بهترین دراز مدت و موثر در شیوه ای موثر?

آن's زمان برای همه به ما می گویند ما've تا به حال به اندازه کافی از این فضای ثابت منفی! از خواب بیدار امریکا و تقاضا بهتر و بیشتر!

[ad_2]

Source by Richard Brody

دیدگاهتان را بنویسید