پیستون موتور چیست ؟

عمل این قطعه پرهیز از نشت گاز از کنار پیستون و در دست گرفتن روغن است. همین مشکل می تواند به دلیل نشت مایع خنک کننده ازواشر سر سیلندر باشد که باعث وارد شدن آن به داخل محفظه احتراق شده و همین دستور باعث شکنندگی آلومینیم و در نهایت شکاف برداشتن آن می شود . حال آنکه دوده ها حساس همین مواد افزودنی وارد واکنش می شوند و همین ماده به جای اینکه حیاتی سطح های فلزی واکنش دهد و آن ها را از سایش محافظت کند، اهمیت دوده موجود وارد واکنش می شود و خاصیت موثر خویش را از دست می دهد. وقتی موتور پر‌نور هست پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که همین مسافت را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی کم باشد،در عاقبت اصطکاک دوچندان وسایش شدید،توان موتور کمتر می یابد.در این شرایط ممکن می باشد پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد منجر زدن پیستون در کورس قدرت می شود. پیستون و مدل پیستون شامل نصیب های هستند که اساسی اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و نوع پیستون هرکدام کارهای مهمی را انجام می دهد که در همین نصیب به طور کامل تشریح می گردد. امکان تحمل فشار بالا (بیش از 200 bar) و همچنین تنشهای حرارتی بالای داخل سیلندر به جهت قطعات سیلندر از گزاره پیستون زیاد مهم است. بیرون از مرکزی گژن پین: زذن پیستون صدایی می باشد که از جابجا شدن پیستون ازیک طرف سیلندر به طرف دیگر ان در اغاز حرکت انبساط ناشی می شود به جهت دوری از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتورها از پیستون هایی به کار گیری می شود که گژنپین انها اندکی بیرون از مرکز هست همین بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که به منزله سطح فشار گیر اهمیت عمل می کند همین همان سطحی از پیستون است که در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را مهم جداره سیلندر پیدا می نماید اساسی کارگزاشتن بیرون از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف ان نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود فشار ناشی از احتراق سبب ساز می شود که پیستون در اکنون حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود در نتیجه سر پایینی مرحله فشار گیر با اصلی جداره سیلندر تماس می گیرد پس از انکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف می شود در این هنگام تراز فشار گیر کلیدی به طور تمام با جداره سیلندر تماس پیدا می کند همین تماس نوعی کار روبشی میباشد که زدن پیستون را به حداقل می رساند در نتیجه همین فعالیت موتور ارامتر فعالیت می کند و تداوم پیستون ارتقا میابد زدن پیستون به طور معمول تنها در موتورهای کهنه ای بازدید می شود که جداره سیلندر های انها ساییده شده و دامنه پیستون انها ساییده یا شکسته شده است. در صورتی که توجه کرده باشید رینگها و به رخ حلقه تمام نیستند، و دهانه آن به رخ تمام بسته نمی شود پس بایستی توجه نماییم که رینگ کمپرسی و حلقه کمپرسی روغنی هر دو دهانهیی دارند، و همین دهانهها زمانی که پیستون را در سیلندر موتورسیکلت جا میاندازیم نباید روبروی هم قرار بگیرند، چون سبب بالا داخل شدن روغن و ایجادروغن سوزی می شود، به جهت خودداری از این عمل در روزگار نصب دهانههای رینگ را به صورت ۱۲۰ جايگاه با فاصله از نیز تقسیم می کنیم . بر روی پیستون موتور یک آرم و متن اساسی حروف انگلیسی IN وجود دارد, پیستون های هورنت که به معنای ورودی است، و در روزگار کارگزاری پیستون بر روی شاتون و سیلندر این نماد می بایست به سمت محل ورود هوا و سوخت باشد،که همان سمت کاربراتور می باشد، پس علامت IN زمان کارگزاشتن پیستون بر روی شاتون می بایست به سمت کاربراتور موتورسیکلت بهترین پیستون به جهت 405 باشد. برای محافظت همین مسافت ، پیستون می بایست دقیقاً خودرو کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده میباشد دقیقاً مشخص می شود تا انبساط حرارتی را در حیث بگیرد. زیرا ورودی هوا و سوخت از سمت کاربراتور است، پس ورودی هم از به عبارتی سمت است. یک پیستون معمولی اصلی فاصله 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) بین خود و دیواره لوله سیلندری است، این به میزان عرض موی انسان است. ساییدگی ها هم به تازه به خویش موجب کمتر ارتفاع عمر موتورمی شود. پیش از نیز پیستونهای فروترم(Ferrotherm) ایجاد شده بودند که جایگزین پیستونهای آلومینیومی سنتی شدند. پیستون های کم اصطکاک : همین پیستونها را از الیاژ الومینیوم مهم سیلیسیم می سازند پس از انکه پیستون ریخته شد روی دامنه ان ماده ای شیمیایی می مالند که ذرات الومینیوم را از مرحله می زداید و ذرات سیلیسیم را باقی می گذارد در نتیجه تراز طاقت فرسا خیس و بادوامتری حاصل می شود. در موتورهای چهار زمان (بنزینی و دیزلی) اتومبیل، فرایند جذب، فشرده سازی، احتراق و اگزوز در بالای سر سیلندر صورت می گیرد، که پیستون را مجبور به حرکت به سمت بالا و تحت می نماید به ابلاغ دیگر پیستون حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل داراست که در زمان بالا رفتن سبب ساز به متراکم شدن سوخت میشود و پس از احتراق و انفجار، به سمت تحت حرکت میکند، در سرانجام باعث چرخش میل لنگ می شود. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی پیستون روا قیمت وب وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید