ورزش ایکس بادی چیست ؛ مزایا و معایب این ورزش

بسیاری از مربیان خصوصی در باشگاه ها و یا مرکز ها سلامتی و زیبایی بر روی زاویه های زیبایی و تناسب اندام همچون فرم دادن به بدن به شیوه تشکیل عضله‌ها مهم سوزاندن و کمتر چربی، اهمیت تحریک متابولیسم (سوخت و ساز بدن) و تحکیم بافت متمرکز ورزش ایکس بادی در جردن می کنند. مربیان شخصی، ورزشگاه ها و مرکزها زیبایی بر روی جنبه های تناسب اندام و زیبایی از جمله “شکل دادن تن از شیوه تشکیل ماهیچه‌ها و کاتابولیسم چربی، تحریک متابولیسم و محکم نمودن بافت همبند” تمرکز می کنند. مقدمه: فرم پوسته – لایه نانوذرات مگنتیک حیاتی پوشش طلا از انواع نانوذراتی میباشند که به برهان کاربرد بزرگ و ویژگیهای خاصشان ، اعتنا متعددی را به خویش معطوف داشته اند. یافته ها: نانوذرات اکسید آهن – طلا از خود پیک رزونانس پلاسمونی در محدوده nm 600-500 و به خصوص در nm 550 نشان میدهند. تولیدی کمتر از nm 25 برآورد گردیدند. روشها: در این مطالعه، نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) حیاتی میانگین سایز nm 10 از نحوه نیز رسوبی و با استفاده از آمونیاک سنتز گردیدند. همانطور كه گفته شد به دليل پالسهاي الكتريكي و ورزشهاي تخصصي ايكس بادي در همان جلسه اولیه تغيير سايز براي شما محسوس است خبر خوب همین می باشد كه سپس از اتمام تمرينات گشوده نیز كالري كم خواهيد كرد و تا جلسه آن گاه فرايند چربي سوزي ادامه خواهد داشت. از خصوصیات دیگر این دستگاه، افزایش جریان خون در تمام عضله‌ها میباشد که اسید لاکتیک موضعی را در بدن پخش می‌نماید و آستانه تحمل اسید لاکتیک در تن افزایش میدهد که این خود به معنا ترقی ورزشی و تغییر‌و تحول در شکل تن است، ولی بدلیل این که بخش اعظم افراد به این روش تحریک عضلانی عادت ندارند آن گاه از اجرای جلسات ابتدائی، ممکن هست کلیدی درد لاکتیکی و گرفتگی ماهیچه‌ها مواجه شوند، فرزین میگوید در صورتی که مکانهایی که همین دستگاه را دارا هستند قابلیت و امکان همین را داشته باشد که فرد قبل و سپس به کار گیری از ایکس بادی، نرمش و ماساژ نیز انجام گیرد، کارائی بیشتری تماشا میشود. قطر این نانو ذرات حدود ۷-۱۰ نانومترمی باشد که اهمیت به کارگیری از واکنش جداسازی حرارتی ازFe(acac)۳ سنتز شده اند. مگنتومتری و پراش اشعه ایکس خصوصیت مغناطیسی این نانوذرات را محک زد و نشان بخشید که در کل فرایند خاصیت مغناطیسی نانو ذرات Fe۳O۴ مراقبت شده است. تحلیل سایز و مورفولوژی نانو ذرات به وسیله دستگاههایParticle Size Analyzer ، TEM و SEM صورت گرفت.سایز آخری همین نانو ذرات در حدود ۳۷ نانومتر اندازه گیری شد. ساختار پوششی طلا و هسته اکسیدآهن به وسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)، اسپکتروسکوپی حساس طیف مرئی و مادون قرمز‌رنگ (UV-Vis)، پراکنش اشعه ایکس (XRD) و انتقال فوریه فروسرخ (FTIR) مورد باز‌نگری قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید