همه انجه میخواهید درباره طراحی لبخند به روش دیجیتال بدانید

در هنگام مشاوره، دندانپزشک زیبایی، تمامی اینعوامل را درنظر خواهد گرفت و طرح لبخند ویژهای رابا قیمت و دستمزد مورد نظرش پیشنهاد خواهد کرد . هرچند این منطقی است که برای دستیابی به یک طرح درمان زیبایی، نیاز به یک مدل کلینیکی همانند Mock-up (مدلی استاندارد به اندازه طبیعی و کامل برای مطالعه و آزمایش) دارد. سیستم های با تراش لمینت کاملا مشابه همین است با این تفاوت که نیاز به تراش بخش بیشتری از دندان است و معمولا زمانی توصیه می شود که نیاز به ترکیب روکش و لمینت باشد زیرا که این نوع ونیرها ضخیم تر هستند.

طراحی می تواند به صورت بصری به مدل مطالعه متصل شود اما ارتباط فیزیکی هنوز وجود ندارد. زمانی که بیمار میخواهد به آن لبخند دست یابد اما در انجام روش درمانی شک دارد، زیرا نمیتواند نتیجه درمان خود را تجسم کند، زمانی است که پزشک میتواند از ابزار طراحی لبخند دیجیتالی (DSD ) استفاده کند. کوچمن و کالامیتا DSD را به عنوان یک ابزار مفهومی چند منظوره توصیف کردند که میتواند از دید تشخیصی پشتیبانی کند، ارتباطات را بهبود بخشد و قابلیت پیشبینی درمان را افزایش دهد، با اجازه دادن به تجزیه و تحلیل دقیق ویژگیهای صورت و دندان بیمار که ممکن است توسط گچگیری بالینی، عکاسی یا تشخیصی مورد توجه قرار نگیرد.

تکنسین آماده سازی وکس آپ را انجام می دهد، شکل دندان و نحوه قرارگیری آنها را برنامه ریزی میکند و دستورالعمل ها و راهنمایی های ارائه شده توسط دندانپزشک را به صورت نوشتنی یا تلفنی دنبال می کند. این را می توان به راحتی ویرایش کرد و برای دستیابی به طراحی نهایی که نیازهای زیبایی شناختی و عملکردی بیماران را متعادل می کند، می توان آن را در هر زمان انجام و لغو کرد.

اگرچه مختص دندانپزشکی نبوده و به طراحی دو بعدی محدود می شد، اما دقت و زمان کمتری نسبت به طراحی دستی داشت. لمینت دندان چگونه ساخته می شود؟ دندانپزشک زیبایی برای اینکه طراحی لبخند متناسب و جذابی برای فرد ایجاد نماید باید به این نکته دقت کند که خط گذرنده از لبه دندان های قدامی بالا باید با لبه پایین موازی باشد. هر کاری که برای نتیجه نهایی باید انجام شود در این دو دیدار برنامه ریزی می شود. اولین نرم افزار طراحی مخصوص دندانپزشکی دیجیتال معرفی شد که طراحی لبخند دیجیتالی دوبعدی را به واکس آپ سه بعدی طراحی لبخند دیجیتال چیست مرتبط می کرد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت طراحی لبخند دیجیتالی چیست.

دیدگاهتان را بنویسید