نوشتن یک خبر از ویژگی های داستان

[ad_1]

هنگامی که نوشتن یک داستان ویژگی یکی از اولین چیزهایی که شما باید در نظر گرفتن مخاطبان هدف. آن را برای عموم مردم و یا آن را برای یک گروه خاص از خوانندگان ؟ اگر شما در حال نوشتن برای خوانندگان یک مجله شیوه زندگی یا سبک زندگی بخش, در, روزنامه, برای مثال, شما نیاز به در نظر گرفتن که آیا شما باید نوشتن از نظر یک شخص سوم و یا دوم ؟

بسیاری از ویژگی های داستان های نوشته شده از سوم شخص. استثنا که در آن فرد دوم است که به جای استفاده می شود زمانی است که داستان در مورد 'چه چیزی شما باید', گفتن, برای یک مناسبت و یا یک فصل جشن. به ندرت اولین کسی باشید که برای استفاده از ویژگی های نوشتن به جز زمانی که نویسنده روایت خود را تجربه.

برای مثال اولین پاراگراف از یک داستان ویژگی کارآفرینی نوشته شده در سوم شخص:

  • جان خود را از دست داده کار دو سال پیش با توجه به اقتصاد در رکود. باور آن را تنها به طور موقت او به طور فعال به دنبال اشتغال در حالی که ارتقاء مهارت های خود را از طریق دوره های کوتاه مدت. امروز او است که هنوز هم بیکار. در حال حاضر در سن 41 او مجبور است به نظر خود اشتغالی و کارآفرینی است اما مردد شده است یک کارمند تمام زندگی کاری.

اگر این پاراگراف اول نوشته شده است در شخص دوم آن را بخوانید:

  • شما شده اند کارمند خود را در کل زندگی کاری. دو سال پیش شما از دست داده و کار خود را با توجه به اقتصاد در رکود. باور رکود می شود تنها به طور موقت شما به طور فعال به دنبال اشتغال در حالی که ارتقاء مهارت های خود را از طریق دوره های کوتاه مدت. شما هنوز هم بیکار.

به عنوان شما می توانید اطلاعات از دو روش سوم شخص's voice تساوی خوانندگان به داستان بهتر از نفر دوم به دلیل وجود دارد بدون نیاز به دخالت شخصی در داستان مگر اینکه آن را به یک تماس به عمل است. آن را خوب کار می کند به استفاده از شخص دوم اگر شما در حال نوشتن برای یک مجله شیوه زندگی, نمایشگاه, خرید, کالا, اما نه کاملا خوب برای یک, اخبار, از ویژگی های داستان است که با هدف انتقال یک پیام حاوی حقایق و توصیه.

زمانی که برای نوشتن یک خبر از ویژگی های داستان چهار مولفه را باید در نظر گرفت: حکایات نقل قول حقایق و اظهارات تم .

یک حکایت در اخبار از ویژگی های داستان باید نوشته شود از یک شخص سوم به عنوان راوی. هدف این است که برای استفاده از محتوا 'pull' برای جذب خوانندگان به حس خواندن یک رمان یا یک کتاب داستان. برای یکی از ویژگی های داستان موفق می شود به حداقل یک حکایت باید گنجانده شده است برای کمک به خوانندگان تجسم 'واقعیت' از یک وضعیت و یا زندگی فرد گفت: در این حکایت.

یک ویژگی همچنین باید شامل حقایق و به نقل از زوایای انسانی بهره. حقایق ممکن است تحقیقات برای پیدا کردن که کمیت محتوای داستان رسمی آماری ارقام و یا حوادث واقعی و شاهد توسط مردم:

  • با توجه به آمار و ارقام رسمی از نیروی انسانی وزارت بیکاری است که در حال حاضر در 4.5 درصد است.

نقل قول در حال حساب واقعی از وقایع توسط شاهدان و یا گفتاری نظرات افراد مورد مصاحبه قرار گرفتند. نقل قول ها می تواند مستقیم و یا غیر مستقیم. برای یکی از ویژگی های داستان معتبر و جالب هر دو مستقیم و غیر مستقیم نقل قول ضروری است.

یک نقل قول مستقیم است کلمات واقعی صحبت با افراد مصاحبه:

  • “من شده اند با یک کارمند تمام زندگی کاری” گفت: John Doe, 41, یک retrenched کارگر.

یک نقل قول غیر مستقیم است که یک بازنویسی یا rephrased نوشتن کلمات واقعی صحبت با افراد مصاحبه:

  • John Doe, 41, گفت:, او شده است یک کارمند تمام زندگی کاری.

اظهارات تم در حال جملات که لینک تم اصلی داستان را به بخش های مختلف از ویژگی های. این امر به ویژه زمانی مفید است که وجود بخش های متعدد و یا داستان نقاط که نیاز به گسترش در زمینه های مختلف از ویژگی های. هدف از اظهارات تم برای جلب خوانندگان به موضوع اصلی داستان است.

از ویژگی های داستان است که معمولا نوشته شده با هر بند کشیدن خوانندگان رو به جلو به خواندن به نقطه بسته شدن و یا یک نتیجه گیری یا عزل دستورالعمل حذف برای ادامه بیشتر. این معمول است برای پایان دادن به داستان با رسم خوانندگان' توجه به نکات گفته شده در بند سرب اما با اضافه شدن دانش در مورد این موضوع.

[ad_2]

Source by Edmond Ng

دیدگاهتان را بنویسید