موتور پیستون شعاعی

مسئولان Achates ادعا مینمایند که پیشرانههای پیستون متقابل همین شرکت فی مابین ۳۰ تا ۵۰ % کارآمدتر از پیشرانههای بنزینی و دیزلی معمولی میباشند و ایجاد آن‌ها ۱۰ درصد ارزانتر از پیشرانه V6 سوپرشارژ اهمیت به عبارتی مقدار فعالیت انجامشده است. سیستم تعلیق ماشین در تعریفی ساده، به عبارتی سیستم فنربندی اتومبیل است؛ سیستمی که وظیفه جذب تکانها و لرزشهای ناشی از ناهمواریهای خیابان را پیستون عظام نیسان بر عهده دارد. یک نکته مهم در زمان خرید کردن چیلرهای تراکمی اهمیت کمپرسور رفت و برگشتی وجود دارد؛ چیلرهایی که گنجایش فراتر از ۲۰۰ تن را دارند در دسته چیلر تراکمی صنعتی قرار می گیرند. جریان سیال در داخل کمپرسور رفت و برگشتی هیچگونه تلفاتی در پی ندارد؛ چرا که کل نصیب ها به طور تمام آب بندی شده اند. سیستم تبرید در چیلر تراکمی رفت و برگشتی به رخ چرخه ای موجب تامین آب خنک به جهت واحدهای صنعتی میشود. همین عضو استوانهای رخ که نصیب بالایی آن به جهت موتورهای متفاوت می تواند تخت، محدب یا این که مقعر باشد، به وسیله حلقه پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. یکسری شیار بر روی سر پیستون قرار داراست که محل کارگزاری حلقه پیستون است. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در قسمت بالای پیستون هستند در هر پیستون معمولا 3تا 5 شیار piston 4d56 turbo حلقه وجود دارد. سیستم تعلیق ماشین یک عدد از مهمترین قسمتهای یک ماشین می باشد و در بحث قیمت خرید هر خودرو، امتیاز متعددی را به خود اختصاص میدهد. به برهان اینکه پیستونهای این اتومبیل مشابه دستان یک ورزشکار بوکس حرکت میکند، به آن موتور بوکسوری هم میگویند. پیستون خودرو در موتور خودروها یک عضو بسیار فراوان اصلی می باشد که در موتور های متعدد صورت های متمایز هم داراست . پیستون اتومبیل قطعه استوانه شکلی میباشد که در باطن سیلندر حیاتی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه مهم موتور هست و روزگار های موتور را به وجود می آورد. پیستون قطعه با موتور می باشد و دوران های موتور را به وجود می آورد. این جور از موتورها گشتاور را از روش فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند. فرکانس عملکرد کمپرسور به راحتی از شیوه سیستم های در دست گرفتن کننده ابزار دقیق، قابل تهیه است. هنگامی که دریچه ورودی باز می شود، بخار مبرد وارد کمپرسور می گردد. وقتی که فشار گاز ارتقاء پیدا می کند، پیستون، بالا می رود؛ به این ترتیب ارتقا فشار موجب باز شدن دریچه میگردد. 3 ـ وجود شکافهای حرارتی بر روی پیستون : همین شکافها به شکل T و در دامنه پیستون تعبیه می‌شوند و در اثر گرما همین شکافها به هم رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر خودداری می کنند و در ضمن کمترین لقی در بین پیستون و سیلندر را تولید می‌نمایند که منجر ارتقاء کمپرس و اقتدار موتور می‌گردد .

دیدگاهتان را بنویسید